Điểm thưởng dành cho mrleezoo

 1. 10
  Thưởng vào: 1/12/21

  Phá vỡ giới hạn

  Bạn đã có 100 bài viết, giờ bạn đã phá vỡ giới hạn của người mới.

 2. 5
  Thưởng vào: 28/9/21

  Giữ phong độ

  Bạn đã có 30 bài viết ! Hãy tiếp tục phong độ của mình !

 3. 1
  Thưởng vào: 21/8/17

  Khởi động cuộc chơi

  Bạn đã bắt đầu thể hiện bản thân mình trên cộng đồng Webmaster Việt Nam bằng bài viết đầu tiên.