Free 100$ Google Adwords & Coupon Code

Thảo luận trong 'Quảng cáo Google Adwords' bắt đầu bởi onlove_ol, 31/1/11.

 1. onlove_ol

  onlove_ol H5N1 VNW

  Tham gia ngày:
  27/7/09
  Bài viết:
  1,181
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  38
  Nơi ở:
  Hà Nội
  [​IMG]
  Register new Google Adwords account
  Mã:
  56UJ-SSU3-PRM4-2AZ5-FMYS
  56UJ-SSXC-ECY9-S3XP-VA9J
  56UJ-SSZP-VW7M-EE2D-QPXJ
  56UJ-ST4K-R9HU-JA39-9WFA
  56UJ-ST7A-QUWJ-6NU5-CGMS
  56UJ-ST9J-QG6N-9K63-US8J
  56UJ-STCN-6LLD-A7SS-F242
  C4NW-4KJ7-ZXDQ-ERAR-YK2
  C4NW-4KSW-VB4U-FKFZ-XVS
  C4NW-4L2E-5NWB-QKH5-ETJ
  
  32AH-MGMM-RX5A-8QTH-VH2
  56UJ-STS8 - XS62-TQV6-JZMS
  56UJ-STUM-JFB9-9QD8-835S
  56UJ-STXJ-XEQB-JHTX-RCWJ
  C4NW-4MDN-PKLC-EYJG-VZA
  56UJ-SU58-EF63-HSEA-99C2
  56UJ-SU7N-AZLH-G8GZ-S5G2
  C4NW-4N9V-VEPJ-X97M-EKJ
  56UJ-SUD4-C54Q-VAYB-B9SS
  C4NW-4NKP-T52Y-Q4CD-5W2
  
  56UJ-SUJK-CST6-RL76-U5P2
  56UJ-SUMK-BSWH-J9WZ-K6XS
  56UJ-SUPV-VGBP-WWEJ-RUEA
  56UJ-SUSN-8QBP-SFQQ-SPAJ
  56UJ-SUV4-QA2Y-SAGB-DAA2
  56UJ-SUY9-U8KL-AGT2-KMQS
  56UJ-SV2J-ZCDP-BTSZ-SVE2
  56UJ-SV57-E2N9-F2N3-WKR2
  56UJ-SV8J-5G2R-VHKN-UUNS
  56UJ-SVAW-G94G-AD5B-SF3J
  
  C4NX-RYAW-KATG-SB69-WP8
  C4NX-S39H-SXXJ-L4ZE-WFQ
  C4NX-S5QM-2RXF-DQXJ-E5Y
  32AH-SUDJ-K7YZ-DLFM-DEQ
  32AH-SUQJ-EZWP-2T6Q-EAY
  C4NX-SE73-4XSR-BM7J-42Q
  C4NX-SGAQ-SZBK-PJ64-Q2G
  32AH-SVGH-LDDM-PWMN-38Q
  C4NX-SN6B-Q8XZ-34G8-YYY
  C4NX-SQJF-2KDF-Q6W8-M6G
  
  32AH-SW74-EP33-ZSZ9-6N8
  C4NX-SVWY-R6RZ-ARST-2U8
  C4NX-SYYT-5QTZ-5TKE-DYY
  C4NX-T3L6-AZWY-U4AR-V58
  C4NX-T5ZU-6JHT-JQZQ-MV8
  C4NX-T96U-Z3UE-AZFB-P7Q
  C4NX-TC33-P7TV-YJVV-CHY
  C4NX-TEEU-GHUR-2PQ6-AZG
  C4NX-TGV4-HSN4-EY6L-NXY
  C4NX-TKM6-G7WD-NAAD-D9Q
  
  C4NX-TNRG-J8XM-NAGD-MJ8
  C4NX-TRGT-QEVN-WH3J-W8Y
  C4NX-TTWL-R38N-JM4D-BKY
  C4NX-TWQ2-GEZ9-B3RR-B9G
  C4NX-TZLW-2LAC-R7TX-HNQ
  32AH-T29L-3G8H-Q5SC-A3Q
  C4NX-U6R7-F59N-ATG8-NXQ
  C4NX-U9RE-N6VR-W32N-78Q
  C4NX-UC7U-3KFJ-F5V8-6QY
  C4NX-UF9P-ZRJY-VQTC-MQ8
  
  C4NX-VCZD-WBBY-4JY7-S8Y
  C4NX-VFN5-ZNGC-4LKZ-U48
  C4NX-VJ5U-GVNC-TDSK-B2Y
  32AH-T769-DT9M-GKZP-TH8
  599Z-C6Y2-QE5L-JZ85-5Q
  32AH-T7QP-7GZL-YUZK-J8Y
  599Z-C87Y-EZB9-R7SP-S8
  C4NX-VXEX-3TK7-4D7W-RDY
  32AH-T8GN-JMQ9-S93A-QYG
  C4NX-W55W-QSST-VGCK-4UQ
  
  56UJ-SS3N-P6SW-SVX3-KM8S
  56UJ-SS6L-KA8Q-53ZJ-65HJ
  C4NW-4FMV-RDW3-KDGE-E9J
  56UJ-SSBV-7LB5-TN5H-U95A
  56UJ-SSEJ-3RNK-JMVN-MZKS
  56UJ-SSHC-VC97-CC2E-4N2J
  56UJ-SSLF-UNN2-4ND5-9JL2
  56UJ-SSNR-Q5S7-WXCS-XSVS
  56UJ-SSRU-RYHF-U5Z2-7V22
  
  
  
  
  56UJ-SVDH-MTFV-R2SA-82WJ
  56UJ-SVG6-9P3T-SG85-5WYS
  56UJ-SVJY-97CZ-BR42-VV6A
  56UJ-SVMS-MB4R-95T7-STT2
  56UJ-SVQB-58FD-KWLT-2DA2
  56UJ-SVT5-HZNY-EMC4-QGMJ
  56UJ-SVW4-DXAB-328X-W2WJ
  56UJ-SVYJ-HVD8-A97V-A4K2
  56UJ-SW3C-CVFX-8ZU4-WPHS
  56UJ-SW5V-DG3K-YS37-HH2S
  
  
  56UJ-SW8H-E3NH-9T29-QV7S
  56UJ-SWBC-7ET6-DRXU-BUDJ
  C4NW-4UTY-N2V5-8JTK-AD2
  C4NW-4V8G-VVJP-58LD-6RS
  C4NW-4VD2-NJG6-AK6D-YCA
  56UJ-SWNJ-PKCQ-XTKK-H5WA
  56UJ-SWR5-6EJM-LP4N-FXTJ
  56UJ-SWTT-8V5J-YEG7-KHG2
  56UJ-SWWF-G667-94L5-ALRA
  56UJ-SWZD-4JSJ-5SAR-PL5J
  
  56UJ-SX3V-AUL8-MD9B-MZAS
  56UJ-SX6J-9ARC-FWNT-M2DJ
  56UJ-SX9L-NFAX-REMB-TVNA
  C4NW-4XZ5-SAY7-JRFU-3MJ
  56UJ-SXEE-C3WK-4P9Y-TYJ2
  56UJ-SXHE-YRC3-AF4A-6LRJ
  56UJ-SXLC-RYG5-FKMC-DWB2
  C4NW-4YWH-2VRG-HREW-HJA
  C4NW-4ZAR-6YZ6-6DAC-FYA
  C4NW-4ZMB-RSGG-9WFN-G32
  
  56UJ-SXX5-TDXP-2TKB-DLWJ
  56UJ-SXZX-QKA8-L2G9-K5JA
  56UJ-SY4D-FXML-N3CS-NE2A
  56UJ-SY6X-E3QS-TMES-WJHA
  56UJ-SY9Z-4MWY-A9Y6-CY2J
  56UJ-SYCA-HYUK-DSL9-TT2J
  56UJ-SYF5-R73H-Z35J-PFNJ
  56UJ-SYHT-ELNJ-DU39-C66J
  56UJ-SYLR-MGFV-VD86-DNBA
  56UJ-SYP7-7LES-QN44-HKPJ
  
  32AH-S8N8-GVU8-KJ59-6VG
  C4NX-L53D-Z34D-MS4K-MQG
  C4NX-L7YE-EZ4H-LZEG-XHY
  32AH-S9CT-2FAN-4KHF-4NY
  C4NX-LD6S-ZJRP-QAQD-PDQ
  C4NX-LG5N-7CQU-MURT-XUQ
  32AH-SAAP-LHQL-MB4B-WMG
  32AH-SAES-3XPB-46V5-PEQ
  C4NX-LQFP-DH5R-M6Z4-C98
  32AH-SB54-GWU2-287H-TK8
  
  
  C4NX-LVYG-JBRX-J4YT-QD8
  32AH-SBJV-E6FJ-G3W8-NH8
  C4NX-M34E-W8ET-XU6M-UNG
  C4NX-M5RL-6XQU-D2WJ-LCG
  599Z-9FT3-Y525-F2LL-M8
  C4NX-MAYG-8Q6R-54PJ-GQG
  C4NX-MDQR-TSES-VNEW-8MQ
  32AH-SD44-7ZUZ-KC3P-A6G
  C4NX-MKHM-SYNU-CYLR-BMQ
  C4NX-MNEP-AFKR-5ZX3-BDY
  
  32AH-SE37-F23A-MV56-W4G
  C4NX-MTRT-4R74-9D7C-3JG
  C4NX-MWA4-CW5A-STWD-W8G
  C4NX-MZAP-UA6V-V6ED-8CY
  C4NX-N3RD-HWAF-PEGD-Q6Q
  C4NX-N6FT-CKW4-XH5E-P78
  32AH-SFMH-DKNG-8B5B-MM8
  C4NX-NBRW-3QXU-3LL2-HPG
  C4NX-NERW-DGL2-GZBN-SSQ
  C4NX-NH62-PHS2-U5QL-V88
  
  32AH-SE37-F23A-MV56-W4G
  C4NX-MTRT-4R74-9D7C-3JG
  C4NX-MWA4-CW5A-STWD-W8G
  C4NX-MZAP-UA6V-V6ED-8CY
  C4NX-N3RD-HWAF-PEGD-Q6Q
  C4NX-N6FT-CKW4-XH5E-P78
  32AH-SFMH-DKNG-8B5B-MM8
  C4NX-NBRW-3QXU-3LL2-HPG
  C4NX-NERW-DGL2-GZBN-SSQ
  C4NX-NH62-PHS2-U5QL-V88
  
  C4NX-NBRW-3QXU-3LL2-HPG
  C4NX-NERW-DGL2-GZBN-SSQ
  C4NX-NH62-PHS2-U5QL-V88
  Sources: Free 100$ Google Adwords & Coupon Code
   
 2. babyinternet

  babyinternet Administrator

  Tham gia ngày:
  4/7/08
  Bài viết:
  4,655
  Đã được thích:
  1,583
  Điểm thành tích:
  113
  Nơi ở:
  [}{]e[][]
  Gần cuối năm anh nhận được tin buồn là Google khóa tài khoản adword mất tiêu rồi :( Chả biết vì lý do gì vì nó chẳng bao giờ giải thích. Chán.
   
 3. olalavui

  olalavui Lính mới

  Tham gia ngày:
  20/8/08
  Bài viết:
  3
  Đã được thích:
  2
  Điểm thành tích:
  3
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Ac nản thế :| E thì vừa chạy ads 1 tí xem, nhưng ko hiệu quả bằng buy traffic :p
   
 4. gameflash

  gameflash Lính mới

  Tham gia ngày:
  3/2/11
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Ở đâu mà nhiều Coupon thế Tùng nhĩ? Có cái nào còn sống không?
   
 5. onlove_ol

  onlove_ol H5N1 VNW

  Tham gia ngày:
  27/7/09
  Bài viết:
  1,181
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  38
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Hàng này là hàng share e ko check hết được, ae nào có time check đc live con nào thì good ^^! Vì acc Adwords e đập coupon 1 lần rồi nên check ko có đc :yes:
   
 6. kinhcan24

  kinhcan24 Lính mới

  Tham gia ngày:
  5/2/11
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Hỏng hết rồi! Muộn quá! Không biết admin còn nữa không ?
   
 7. onlove_ol

  onlove_ol H5N1 VNW

  Tham gia ngày:
  27/7/09
  Bài viết:
  1,181
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  38
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Cái này nếu cần thì h đi mua lại chắc có
   
 8. toilatoi7411

  toilatoi7411 Lính mới

  Tham gia ngày:
  6/2/11
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Không biết tác dụng của nó có tốt ko ạ?
   
 9. linhnga92

  linhnga92 Lính mới

  Tham gia ngày:
  9/2/11
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
Đang tải...
Chủ đề tương tự - Free 100$ Google
 1. xeovip
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  42
 2. stephentruong
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  566
 3. babyinternet
  Trả lời:
  10
  Đọc:
  4,982
 4. babyinternet
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  16,233
 5. babyinternet
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,501

Chia sẻ trang này