Mọi người giúp em về show post trong custom post type ạ

Thảo luận trong 'Thiết kế website' bắt đầu bởi 24hpro, 17/6/14.

 1. 24hpro

  24hpro Lính mới

  Tham gia ngày:
  17/6/14
  Bài viết:
  4
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Em đăng kí cái custom post type
  function post_game()
  { $label = array(
  'name' => 'Post game mobile', 'singular_name' => 'game' , 'add_new' => 'Post game mới' , 'all_items' => 'Tất cả game' ,
  ); $args = array(
  'labels' => $label,
  'description' => 'Post type đăng game',
  'supports' => array(
  'title',
  'editor',


  'thumbnail'
  ),
  'taxonomies' => array( 'category', 'post_tag' ),
  'hierarchical' => false,
  'public' => true,
  'show_ui' => true,
  'show_in_menu' => true,
  'show_in_nav_menus' => true,
  'show_in_admin_bar' => true,
  'menu_position' => 5,
  'menu_icon' => 'images/post.png',
  'can_export' => true,
  'has_archive' => true,
  'exclude_from_search' => false,
  'publicly_queryable' => true,
  'capability_type' => 'post' );
  register_post_type('game', $args); }
  add_action('init', 'post_game');


  và show ra bằng code này nhưng không được ạ

  <?php

  $args = array(
  'post_type' => 'soft',
  'showposts' => 5,
  'order' => 'DESC',
  'tax_query' => array(
  array(

  'field' => 'id',


  )
  )
  ); //
  $count = 1;
  $loop = new WP_Query($args);
  while ($loop->have_posts):
  $loop->the_post();
  $count++;
  ?>

  <div class="item">
  <a class="img" href="<?php the_permalink();?>" title="<?php the_title();?>">
  <?php the_post_thumbnail('image', array('style' => 'border-radius: 20%;','height' => '60', 'alt' => get_the_title(), 'title' => get_the_title())); ?></a>
  <em class="down">
  <a rel="nofollow" class="buttondown" href="<?php $myname = get_post_meta($post->ID, 'zing_download', true);if ( $myname ) { echo $myname;}else {echo '/';}?>" title="Tải xuống"></a>
  </em>
  <div class="info"><h2><?php $myname = get_post_meta($post->ID, 'zing_tieude', true);if ( $myname ) { echo $myname;}else {echo the_title();}?></h2>
  <b> <?php the_category(' '); ?> </b>
  </div></div>

  <?php endwhile; ?>
   
 2. 24hpro

  24hpro Lính mới

  Tham gia ngày:
  17/6/14
  Bài viết:
  4
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  không ai giúp em à?????????????????? :longlanh::longlanh::longlanh::longlanh:
   
 3. saudom

  saudom Đang làm quen

  Tham gia ngày:
  15/9/12
  Bài viết:
  162
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  18
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  ha noi
  trên custom post là game mà trong query là soft. ban tham khảo

  PHP:
  <?php 
      query_posts
  (array( 
          
  'post_type' => 'game',
          
  'showposts' => 10 
      
  ) );  
  ?>
  <?php 
  while (have_posts()) : the_post(); ?>
          <h2><a href="<?php the_permalink() ?>"><?php the_title(); ?></a></h2>
          <p><?php echo get_the_excerpt(); ?></p>
  <?php endwhile;?>
  Lần sau viết code thì cho vào khung nhé. nhìn chả muốn đọc nữa là trả lời
   
Đang tải...

Chia sẻ trang này