Source code AnhTrang.ORG Clone của NCT

Thảo luận trong 'Hỗ trợ về mã nguồn làm Forum' bắt đầu bởi babyinternet, 23/4/10.

 1. babyinternet

  babyinternet Administrator

  Tham gia ngày:
  4/7/08
  Bài viết:
  4,655
  Đã được thích:
  1,584
  Điểm thành tích:
  113
  Nơi ở:
  [}{]e[][]
  Source này do bên anhtrang.org share lâu rồi nhưng mình chưa có dịp xài nên để hoài trong máy mình :D

  Cái này không cần DB, bạn chỉ cần down về chạy thử luôn

  Mã:
                                                    
                        ,:;7XXXXX7;:,                      
                     .;XZ80BB008000000BB00ZS;.                   
                   .r2ZZZa2SSSSSSSSSXSSSSS2aZZZ27,                  
                  iX22SXXX77777777777777777777XXS22Si                 
                 iXSX7rrrrrrrrrr;;;rrrrrrrrrrrrrrrrrXXXi                
                ,r7;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;7r:               
                :;i:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::i;:              
               :i:,::::,,,:::::::::::,::,,,,,,,:,,,,,:::::,:ii              
               ;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;rrrrrrrrrr;;iiiiii;;.             
              7rr;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;r7XXX7r;i:::::ii;7XXX7rr;rr7.            
              XX77r77777777777777777XS2Sr:.       ,;X2SX77XX            
             r2XXXXXXXXXXXXXXXXXXXSaaX:           .;2ZSX2X            
             .Z2SSSSSSSSSSSSSSSSS2Z8X.             iZ8Z8:           
             2BZZZZZZZZZZZZZZZZZ8B8:               XWWZ           
             08ZZZZZZZZZZZZZZZZ8B2                 iW@.           
            ,BZZaaaaaaaaaaaaaZZBX                  .@r           
            :0Zaaaaaaaaaaaaaaa0S                   iX           
            :0a2222222222222aZZ            ,:i,.      .           
            :0a2222222222222a8i         ,rSZMMMMMMMZ7:               
            .Za2SS22S222S2S2aa         .;rr:XMS:;iSM2iX7:              
             2aSSSSSSSSSSSSSaX        .:,ii:ZM.: .:MZ, ,:,             
             r0a222222222222Z7        ir:XMZa8XrZrr;X8Mr:irr             
             08ZaaaaaaaaaaZ0X       iZSXWZ XX;.,iSXr,W0XXSaX            
             ;@8ZZZZZZZZZZZ0a       8BZ8MaWMia,i;a:;X0@ZZ80W,            
              2M08ZZZZZZZZ80W       0ZaZ80MX 7rrXa.::8M2aaZB;            
              8MB0800000000@X       ZaSXXBB 7Xr7r: :,iMZXS28i            
               8MWB0000000BWM       SZSSZ@ ,MB.;7BX.. X@2Sa8            
               2MMWWBBBBBBWMW      .@0WWr 7MZ :,@0:ii:a@0@X            
                :@MWBBB000BBMB      ;MMWW@WM8 :,W@@@@WBMMZ             
                 XMMWB00000BMW.      :WMMWWW7 . aWWW@MMMX             
                  S@M@WB000B@MX      rBMMM80B00@MMMWS              
                   ;8M@WWBBBWMW7       rZB@MM@0Z7,               
                    rZW@@WWW@M@ai                          
                      .;XZ0W@MMMMB2r:                       
                          .,:;;;:                       
                                                    
                                                    
   ,288Z;  ;ZZ82. XX iX; X2X77X2i S8Z8r  ;Z882,  X8Z87  :aZ8Z:   .S8Z8r  ;ZZ82.  S8Z87  
   :MM2rMM0 BMMr2MM,.MMX WMM.a2WMMa0X,MMZrMMW 0MMrSMMi MM0;MMM SMM7XMM2  :MMa;MM@ 8MMrSMMi MMZ;MMM 
   ;MM, 0M@ MM0..MM7,MM; aMM;, ;MM:; :MM: XMM @M0. MM7:MMr.XMM ZMM,.MMZ7. iMMi ZMM WMB. MMXiMM;,2MMr,
   iMMi BM0 BM0,.MM;,MMB2MM@i, rMMii .MMX;0@X.0MW,,MM;.MM7.XMM 2MM.. :;  :MM; ZMW 0MMiX@0iiMM;: ,; 
   iMM8aMM0 BMB,.MM;.MMXi8M@i, 7MMii .MM2S@0r 0MMa8MM;.MM7.XMM 2MM ZMMX  :MM; ZMW 8MM78@a,,MM.7WMW 
   iMM:.0MB BMB,,MM;,MMr.aMMi: 7MM;i ,MMi.0MM BMB,.MMr,MM7.SMM aMM,.MMZ;  :MMi aM@ 0MB.,MM;,MM;.ZMMi.
   rMM;.MM@ [email]MM@::MM7:MMX.BMM[/email];: SMMr; iMM7.@MM MMM::MMX:MMS,ZMM.2MM;iMMZ:aZ .MMS,MMW @MM::MMX:MMa:BMM;.
   .887i78S:XZS;.S8;iZ07:;Z2r, ,ZZ7; a8;:;Zai7Z2;.SZri20X;:ZZ;.XWW072S;0Mr :ZWBWaX;;Z2;.2Z;:iBMWZXZ7,
    ,  .i .  .  .: .   ..   :  .  .  .  .  ,  ,.i. . ,.  .::.  .  :,  ,,. , 
      0Z B@,WB,MB S0:aW,8M:B0  M:;M7Z; 8X.M8iB2X0i @a WW 0r @: 2B;Zi@; @i 8M:ZM,8BW,    
      aZ.aZ:a2:8Z 78:X0,2Z,Z0. Z ;ZrSi Xi.8S,07;8; 8a.ZZ S: Z. :M S:8; Z. 2Z:SZ,2Sa:    
                                                    
                                                    
                        .....         ...... .             
                   ...,::::,,...     ..,:,::::::::::::::::::::,          
               ..,,::::::i:,.       ,ii:::::::::::::::,,::::::i::          
            .,:::::::,,,:,,         .,::::::::::::::::::::,,.            
           .,:::::,,,,,,,,,,,              ...        .::        
          .:::,,,,,,,,,,,,,,:,:.                    .,:ii:,         
          ,i::,:,,,,,,,,,,,,,,::::::,...          ...,,:::iiii::.          
          .,:::::::,::,,,,,,,,,:,:::::::::::::::::::::iiiiiiiiii::,,.             
            ..,,,::::::::::::::::::::::::::::::i:::::::,,...                
                 ........,,,,,,,,,,........                       
                                                    
  
   
 2. hankk

  hankk Lính mới

  Tham gia ngày:
  7/1/11
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Chạy rồi nhưng làm thế nào để seach ra bài hát đây baby?
  Đang test ở localhost
   
 3. babyinternet

  babyinternet Administrator

  Tham gia ngày:
  4/7/08
  Bài viết:
  4,655
  Đã được thích:
  1,584
  Điểm thành tích:
  113
  Nơi ở:
  [}{]e[][]
  Code này làu rồi nên mình không nhớ nữa :D Bạn tự mò nhé :)
   
 4. livefuz

  livefuz Lính mới

  Tham gia ngày:
  31/5/10
  Bài viết:
  6
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Vừa download về, chuẩn bị dao kéo gia vị trên bàn localhost để thử coi.
  Thanks chủ tóp
   
 5. SpedsG12

  SpedsG12 Lính mới

  Tham gia ngày:
  27/8/11
  Bài viết:
  26
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  3
  thank anh nhiều :) .
   
 6. TAINHANHPHANMEM

  TAINHANHPHANMEM Lính mới

  Tham gia ngày:
  31/12/11
  Bài viết:
  13
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  chua test nhung cung thanks for share.......................
   
 7. hung10abc

  hung10abc Lính mới

  Tham gia ngày:
  1/10/12
  Bài viết:
  20
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Thanks Anh cái . Giờ down về dùng xem ntn !
   
 8. GMTheOne

  GMTheOne Lính mới

  Tham gia ngày:
  26/2/13
  Bài viết:
  6
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Down cái rồi tính tiếp :D
   
 9. chimotvamot

  chimotvamot Lính mới

  Tham gia ngày:
  9/7/12
  Bài viết:
  10
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Search hoài mới ra. Thanks chủ thớt
   
 10. c0ozetc0o

  c0ozetc0o Đang làm quen

  Tham gia ngày:
  8/4/13
  Bài viết:
  35
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
  cám ơn anh Nhân , đã down và chạy thành công, :)
   
Đang tải...

Chia sẻ trang này